OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
CHECKERBOARD BANDING PANTS_GREEN CREAM
품절
기본 정보
상품명 CHECKERBOARD BANDING PANTS_GREEN CREAM
PRICE KRW 95,000 재입고 알림 SMS
DISCOUNT KRW 85,500 10%
상품간략설명 와이드 한 실루엣과 유니크한 컬러감이 돋보이는 밴딩 팬츠입니다.
적당히 톡톡한 두께감의 테리 원단에, 체커보드 패턴으로 팬츠 하나만으로도
포인트가 되는 제품입니다. 밑단 조절 스트링으로 다양한 연출이 가능합니다.

-허리 E-BAND 사용
-YKK 스냅 사용
-밑단 스토퍼로 다양한 연출
-YKK 스토퍼 사용
수량 수량증가수량감소
와이드 한 실루엣과 유니크한 컬러감이 돋보이는 밴딩 팬츠입니다.
적당히 톡톡한 두께감의 테리 원단에, 체커보드 패턴으로 팬츠 하나만으로도
포인트가 되는 제품입니다. 밑단 조절 스트링으로 다양한 연출이 가능합니다.

-허리 E-BAND 사용
-YKK 스냅 사용
-밑단 스토퍼로 다양한 연출
-YKK 스토퍼 사용
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
CHECKERBOARD BANDING PANTS_GREEN CREAM 수량증가 수량감소 95000 (  4275)
TOTAL 0 (0개)
사이즈/단면(cm) 총길이 허리 허벅지 밑위 밑단
WS 102 33.5~ 34 31 23
M 103.5 35.5~ 35 31.5 24
L 105.5 39~ 36 32.5 24.5

MAN 1,2 - 185cm, 65kg, L Size WOMAN - 172cm, 45kg, M Size

*사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
*색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

- 면 57%, 폴리 38%, 스판 5%
  자카드 테리 원단
- 허리 조절 스트링 , 이밴드 사용
- 뒷면 포켓, YKK 스냅 사용
- 밑단 조절 스트링, YKK 스토퍼 사용

- 드라이클리닝 권장
- 찬물 손세탁
- 기계 세탁 금지
- 기계 건조 금지
- 강한 온도의 스팀 다림질 금지


※ 본 제품은 드라이클리닝을 권장합니다.
손세탁의 경우 찬물 손세탁 권장 드리며 스판사 함유된 원단으로
기계 건조 및 강한 온도의 스팀 다림질의 경우 수축이 발생할 수 있음을 안내드립니다.

RELATED PRODUCTS