OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  기본 정보
  상품명 MY HOBBY IS DOODLE TEE_WHITE
  PRICE 39,000원
  DISCOUNT 23,400원 ( 40% OFF )
  상품간략설명 다양한 취미 생활을 응원하는 유니스디자인의 메시지를 담은
  “MY HOBBY IS DOODLE T-SHIRT”입니다.
  여러분의 취미 생활은 무엇인가요?
  SURFING, CAMPING, TRAVEL ... 등 어떠한 것이든 좋습니다.
  세트로 구성된 유니스디자인 로고 펜을 사용하여,
  자유롭게 나의 취미 생활을 표현해 주세요.

  ※마카 사용 시, 잉크가 뒷면에 묻어 나오는 현상이 있을 수 있으니
  구성품에 포함된 의류 등대지를 옷 사이에 삽입하여 사용.

  ※마카로 인한 오염은 교환 및 환불 사유가 아니니 주의.

  수량 수량증가수량감소
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  MY HOBBY IS DOODLE TEE_WHITE 수량증가 수량감소 39000 (  1170)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  WS 62 40 48 19
  L 74 56 62 23

  MAN(Blonde Hair) - 182cm, 64kg, L Size MAN(Brown Hair) - 182cm, 62kg, L Size WOMAN - 172cm, 42kg, WS Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - 면 100% 원단 사용
  - 덤블가공 및 텐타 가공
  - 제 원단 바이어스 봉제
  - 유니스디자인 로고 펜 세트 구성


  - 세탁망에 뒤집어 30ºC 이하 기계 세탁
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 중온으로 다림질
  - 드라이클리닝 가능

  RELATED PRODUCTS