OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  SWEAT FULL ZIP-UP_NAVY
  기본 정보
  상품명 SWEAT FULL ZIP-UP_NAVY
  PRICE KRW 135,000
  DISCOUNT KRW 121,500 10%
  상품간략설명 경쾌한 기장감과 볼륨 있는 실루엣이 매력적인 제품입니다.
  투웨이 지퍼와 하이넥 디자인으로 다양한 스타일 연출이 가능합니다.
  부드러운 쭈리 원단을 사용하여, 이너로도 아우터로도 활용하기 좋습니다

  -YKK 투웨이 지퍼 사용
  -텐타,덤블 BIO 워싱 가공 원단
  -로고 자수 포인트
  -넥 라인 헤리 테이프를 사용하여 착용 시 늘어남 방지.
  수량 수량증가수량감소
  경쾌한 기장감과 볼륨 있는 실루엣이 매력적인 제품입니다.
  투웨이 지퍼와 하이넥 디자인으로 다양한 스타일 연출이 가능합니다.
  부드러운 쭈리 원단을 사용하여, 이너로도 아우터로도 활용하기 좋습니다

  -YKK 투웨이 지퍼 사용
  -텐타,덤블 BIO 워싱 가공 원단
  -로고 자수 포인트
  -넥 라인 헤리 테이프를 사용하여 착용 시 늘어남 방지.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  SWEAT FULL ZIP-UP_NAVY 수량증가 수량감소 135000 (  6075)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  WS 55 62.5 54 50

  WOMAN 1,2 - 170~174cm, 45~48kg, WS Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Cotton 60% , Poly 40%
  - YKK(社) Two way zipper


  - 세탁망에 뒤집어 30℃ 이하 기계 세탁
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 중온으로 다림질
  - 드라이클리닝 가능