OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  NYLON SKIRT_NAVY
  기본 정보
  상품명 NYLON SKIRT_NAVY
  PRICE KRW 83,000
  DISCOUNT KRW 74,700 10%
  상품간략설명 은은한 광택감과 오묘한 컬러감이
  매력적인 세미 A라인의 스커트입니다.
  밑단에는 조절 스토퍼가 있어
  볼륨 있는 실루엣으로 연출하실 수 있습니다.
  허리 밴딩으로 편안하게 착용하실 수 있으며,
  비침 방지 안감을 사용해 비침 걱정 없이
  입으실 수 있습니다.

  -허리 E-BAND 사용
  -밑단 스토퍼로 다양한 연출
  -YKK 스토퍼 사용
  -메탈 코팅, 와샤 가공 원단
  -비침 방지 안감 사용
  수량 수량증가수량감소
  은은한 광택감과 오묘한 컬러감이
  매력적인 세미 A라인의 스커트입니다.
  밑단에는 조절 스토퍼가 있어
  볼륨 있는 실루엣으로 연출하실 수 있습니다.
  허리 밴딩으로 편안하게 착용하실 수 있으며,
  비침 방지 안감을 사용해 비침 걱정 없이
  입으실 수 있습니다.

  -허리 E-BAND 사용
  -밑단 스토퍼로 다양한 연출
  -YKK 스토퍼 사용
  -메탈 코팅, 와샤 가공 원단
  -비침 방지 안감 사용
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  NYLON SKIRT_NAVY 수량증가 수량감소 83000 (  3735)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  사이즈/단면(cm) 총장 허리 밑단
  WS 70 30.5 66

  WOMAN 1,2,3,4 - 170~174cm, 45~48kg, WS Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Nylon 100%
  - YKK(社) stopper


  - 드라이클리닝 권장
  - 찬물 손세탁
  - 기계 세탁 금지
  - 기계 건조 금지
  - 강한 온도의 스팀 다림질 금지

  RELATED PRODUCTS