OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  MULTI STRIPE KNIT_CREAM
  기본 정보
  상품명 MULTI STRIPE KNIT_CREAM
  PRICE KRW 105,000
  DISCOUNT KRW 94,500 10%
  상품간략설명 여러 컬러가 믹스 된 원사를 사용해
  유니크한 컬러감이 매력적인 제품입니다.
  자연스러운 루즈핏 으로 밑단과 소매 RIB이
  잡아주어 볼륨 있는 실루엣 연출이 가능합니다.
  적당한 두께감과 부드러운 터치감으로 단품과
  이너로 활용하여 포인트 주기에 좋습니다.

  -조화로운 컬러 그라데이션
  -넥,소매,밑단 스판사를 추가하여 늘어짐 방지

  *원사 특성상 개체 차이가 존재할 수 있습니다.

  수량 수량증가수량감소
  여러 컬러가 믹스 된 원사를 사용해
  유니크한 컬러감이 매력적인 제품입니다.
  자연스러운 루즈핏 으로 밑단과 소매 RIB이
  잡아주어 볼륨 있는 실루엣 연출이 가능합니다.
  적당한 두께감과 부드러운 터치감으로 단품과
  이너로 활용하여 포인트 주기에 좋습니다.

  -조화로운 컬러 그라데이션
  -넥,소매,밑단 스판사를 추가하여 늘어짐 방지

  *원사 특성상 개체 차이가 존재할 수 있습니다.

  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  MULTI STRIPE KNIT_CREAM 수량증가 수량감소 105000 (  4725)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  S 65 55 57 54
  L 69 58 63 59

  MAN - 187cm, 68kg, L Size WOMAN 1,2 - 170~174cm, 45~48kg, S Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Wool 5%, Acrylic 61%, Nylon23%, SP 5%


  - 드라이클리닝 권장
  찬물 손세탁
  기계 세탁 금지
  기계 건조 금지
  강한 온도의 스팀 다림질 금지

  ※ 드라이클리닝 약품으로 인해, 컬러가 변색될 수 있으므로,
  드라이클리닝 세탁 후, 꼭 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하시길 권장합니다.

  RELATED PRODUCTS