OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  P.T.C HEART KNIT_CREAM
  품절
  기본 정보
  상품명 P.T.C HEART KNIT_CREAM
  PRICE KRW 115,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 103,500 10%
  상품간략설명 여유로운 오버핏 실루엣의 니트입니다.
  코튼 혼방 원사를 사용하여 쾌적하고 부드러운 터치감이 특징입니다.
  전체 버드 아이 조직의 촘촘한 자카드 짜임으로
  가슴 전면의 아트웍이 선명하게 돋보이는 제품입니다.
  밑단과 소매 부분의 RIB이 잡아주어 편안하게 착용하기 좋습니다.

  -코튼 혼방 부클원사
  -탄탄한 자카드 조직
  -넥 ,소매, 밑단 스판사를 추가하여 늘어짐 방지
  수량 수량증가수량감소
  여유로운 오버핏 실루엣의 니트입니다.
  코튼 혼방 원사를 사용하여 쾌적하고 부드러운 터치감이 특징입니다.
  전체 버드 아이 조직의 촘촘한 자카드 짜임으로
  가슴 전면의 아트웍이 선명하게 돋보이는 제품입니다.
  밑단과 소매 부분의 RIB이 잡아주어 편안하게 착용하기 좋습니다.

  -코튼 혼방 부클원사
  -탄탄한 자카드 조직
  -넥 ,소매, 밑단 스판사를 추가하여 늘어짐 방지
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  P.T.C HEART KNIT_CREAM 수량증가 수량감소 115000 (  5175)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  S 65 50 58 58
  L 69 55 63 59

  WOMAN 1 174cm, WS Size WOMAN 2 170cm, WS Size

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - Cotton 65%, Nylon 35% 

  - 드라이클리닝 권장
  찬물 손세탁
  기계 세탁 금지
  기계 건조 금지
  강한 온도의 스팀 다림질 금지

  ※ 드라이클리닝 약품으로 인해, 컬러가 변색될 수 있으므로,
  드라이클리닝 세탁 후, 꼭 비닐을 벗겨 자연 건조하여 보관하시길 권장합니다.

  RELATED PRODUCTS