OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  GLOSSY STRING BAG_DEEP GREEN
  품절
  기본 정보
  상품명 GLOSSY STRING BAG_DEEP GREEN
  PRICE KRW 49,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 44,100 10%
  상품간략설명 글로시 한 소재로 빛 반사에 따라 광택의
  느낌이 매력적인 스트링 백입니다.
  매듭으로 끈 길이 조절이 용이하며, 가방 전면부에
  로고 자수와 로고 라벨로 포인트를 주었습니다.
  탄탄한 내구성과 코팅 가공으로 통해 생활 방수에 용이한 제품입니다.
  깔끔한 디자인으로 데일리로 활용하기 좋은 아이템입니다.

  -로고 자수 포인트
  -goodhobbyclub 로고 라벨 포인트
  -매듭으로 끈 길이 조절 가능
  -가방끈 니켈 팁 끝 처리
  수량 수량증가수량감소
  글로시 한 소재로 빛 반사에 따라 광택의
  느낌이 매력적인 스트링 백입니다.
  매듭으로 끈 길이 조절이 용이하며, 가방 전면부에
  로고 자수와 로고 라벨로 포인트를 주었습니다.
  탄탄한 내구성과 코팅 가공으로 통해 생활 방수에 용이한 제품입니다.
  깔끔한 디자인으로 데일리로 활용하기 좋은 아이템입니다.

  -로고 자수 포인트
  -goodhobbyclub 로고 라벨 포인트
  -매듭으로 끈 길이 조절 가능
  -가방끈 니켈 팁 끝 처리
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  GLOSSY STRING BAG_DEEP GREEN 수량증가 수량감소 49000 (  2205)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 가로 세로
  Free 35 45

  ALL ONE Size Fitting

  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - FACE SIDE : PU 100%
  - BACK SIDE : NYLON 100%

  - 드라이클리닝 권장
  - 기계 건조 불가
  - 염소계 표백제 사용 불가
  - 중온으로 다림질 시 다림질용 천 사용