OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search
  GLOSSY QUILTING JACKET_KHAKI
  품절
  기본 정보
  상품명 GLOSSY QUILTING JACKET_KHAKI
  PRICE KRW 249,000 재입고 알림 SMS
  DISCOUNT KRW 224,100 10%
  상품간략설명 글로시한 광택감과 세로 퀼팅이 매력적인 패딩 자켓입니다.
  등판 부분 자수 로고 포인트를 주었고, 4온스의 두께감에
  자켓 단품으로 착용 시에도 포인트 주기에 좋은 제품입니다.
  지퍼의 밑단 시작을 위 지점부터 시작하여 앉아서도
  불편함 없이 착용이 가능하며, YKK 투웨이 지퍼로 제작되었습니다.

  -세로 퀼팅 포인트
  -로고 자수 포인트
  -YKK 투웨이 지퍼 사용
  -넥, 소매 부분 스냅 사용

  *주머니 부분 연결 끈은 착용 시 고정을 도와주는 역할로
  끈이 손상되거나 끊어져도 착용에 문제가 없습니다.
  (이는 as 요소가 아님을 참고 부탁드립니다.)

  수량 수량증가수량감소
  글로시한 광택감과 세로 퀼팅이 매력적인 패딩 자켓입니다.
  등판 부분 자수 로고 포인트를 주었고, 4온스의 두께감에
  자켓 단품으로 착용 시에도 포인트 주기에 좋은 제품입니다.
  지퍼의 밑단 시작을 위 지점부터 시작하여 앉아서도
  불편함 없이 착용이 가능하며, YKK 투웨이 지퍼로 제작되었습니다.

  -세로 퀼팅 포인트
  -로고 자수 포인트
  -YKK 투웨이 지퍼 사용
  -넥, 소매 부분 스냅 사용

  *주머니 부분 연결 끈은 착용 시 고정을 도와주는 역할로
  끈이 손상되거나 끊어져도 착용에 문제가 없습니다.
  (이는 as 요소가 아님을 참고 부탁드립니다.)

  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  상품 옵션
  SIZE

  [필수] 옵션을 선택해 주세요

  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  GLOSSY QUILTING JACKET_KHAKI 수량증가 수량감소 249000 (  11205)
  TOTAL 0 (0개)
  사이즈/단면(cm) 총장 어깨 가슴 소매
  WS 74 49 60 55.5

  WOMAN 1 174cm, WS Size WOMAN 2 170cm, WS Size


  *제품 사진이 실제 제품과 가장 근접한 컬러입니다.
  *사이즈 측정은 패턴사이즈를 기준으로 제품 실측사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
  *색상은 모니터 사양 또는 해상도에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

  - FACE SIDE : PU 50%, Nylon 50%
  BACK SIDE : Poly 100%
  YKK(社) zipper

  - 드라이클리닝 권장
  - 기계 세탁 금지
  - 기계 건조 금지
  - 강한 온도의 스팀 다림질 금지