OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
Search

Good Bye Summer

GOOD BYE SUMMER EVENT                                                                  
22.08.16(Tue) ~ 22.08.23(Tue)


가방 상품 이미지-S16L1
22 SS 마지막 섬머 세일을 시작합니다.
많은 관심 부탁드리며, 해당 기간 동안
사은품 이벤트도 진행하니
아래 내용 참고 부탁드립니다.

최대 할인율 ~60% / 회원 20% 쿠폰 증정

5만원 이상 구매시
유니스 호텔 키링 증정  * 색상랜덤

10만원 이상 구매시
하비클럽 메쉬백 증정

15만원 이상 구매시
하비데이 컵 / H.C.H.L 머그컵 / H.C 토트백 에크루 네이비 중 1가지 증정
  * 제품 랜덤
*쿠폰은 해당 기간에만 사용 가능합니다.
*모든 사은품은 랜덤 발송으로 선택 불가입니다.
*금액대별 발송 제품 갯수는 1개씩입니다.
*한정 수량 이벤트로 금액별 준비된 재고 소진 시 기간 내 보다 일찍 종료 될 수 있습니다.
*이벤트는 오피셜사이트 회원님들께만 제공됩니다.
-
※ 반품시 사은품과 같이 보내주셔야 하며, 미 동봉시 환불처리 보류되는 점 참고 부탁드립니다.